Stap 5: toetsing en evaluatie

 

Hoewel er na elke sessie vaak een snelle mondelinge evaluatie plaats vindt, worden na ongeveer 12 weken de resultaten van de begeleiding schriftelijk geëvalueerd. Een aantal van de toetsen en/of observaties worden opnieuw afgenomen om te kijken of de gestelde doelen uit het handelingsplan gehaald zijn. Deze toetsen en/of observaties zijn de evaluatiecriteria.

 

Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een evaluatiegesprek. In dat gesprek worden de resultaten van de begeleidingsperiode en het evaluatieverslag besproken. Op dat moment maken we ook afspraken over een verlenging of afsluiting van de begeleiding. Gaan we door, dan nemen we de laatst gemaakte toetsen als uitgangspunt en gaan door met stap 3.

 

Bij kinderen met een leerstoornis, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, duurt de begeleiding vaak langer dan 12 weken. Regelmatig contact met de ouders is hier  echter net zo belangrijk, dus ook bij deze leerlingen vindt er elke 12 weken een (tussen)evaluatiegesprek plaats.

 

naar Stappenplan