Diagnostische toetsen

 

1. Rekenen

Binnen clair maak ik gebruik van diagnostische rekentoetsen en signaleringstoetsen.

signalering:

- Tempo toets rekenen: deze toets doet een uitspraak over de rekenvaardigheden van de leerling. Het is tevens een toets die aanwijzingen geeft voor dyscalculie en/of dyslexie

- Ojemannrekentoets: deze toets doet ook een uitspraak over de rekenvaardigheden, maar meer nog over het toepassen van rekenstrategieën

diagnostiek:

- Diagnostische rekentoets van Erp: binnen deze toets wordt gekeken welke deelvaardigheden van het rekenen zijn ontwikkeld en welke niet

- Utrechtse getalbegrip toets: binnen deze toets wordt gekeken hoe het gesteld is met het getalbegrip

De signaleringstoetsen zijn belangrijk om vast te stellen welke reken onderdelen niet goed gaan, welke rekenstrategie er gebruikt wordt, hoe de leerling rekent. Ook uit deze toetsen kan een diagnose gesteld worden.

Maar soms zijn deze toetsen niet voldoende en zijn er toetsen nodig die dieper gaan om vast te stellen waar het mis gaat.....en dan gebruik ik één van de andere toetsen.

 

 

diagnostische toetsen taal en lezen